Coaching a Terapia

Coaching a terapia

Coaching to proces wspierający osobisty i zawodowy rozwój osoby coachowanej – Klienta. Jest zorientowany na przyszłość, na rozwiązania, na odkrywanie, czego Klient potrzebuje, by działać efektywniej, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia prowadzących do osiągania wytyczonych celów.

Terapia pomaga uwolnić się od trudności, bólu, uwikłań i dysfunkcji mających negatywny wpływ na obecne funkcjonowanie osoby. W Pacjencie następuje poprawa stanu emocjonalnego. W terapii sięga się do przeszłości. Jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, negatywnych wzorców i sposobów radzenia sobie z ograniczeniami.

Osiągnięcie lepszego stanu emocjonalnego jest również naturalnym efektem coachingu, jednak głównym jego celem jest osiąganie upragnionych, sprecyzowanych efektów w życiu zawodowym i osobistym poprzez zaplanowanie odpowiedniej dla danej osoby strategii działania.

Nie powinno się stawiać  twardej granicy pomiędzy wspomnianymi dziedzinami. Tak jak terapia czasem może koncentrować się na przyszłości, tak doświadczony coach skupić się może na przeszłości, jeśli jest taka potrzeba ze strony klienta. Bo okazuje się, że tak samo jak życie człowieka, które jest bardzo złożone, tak i zakres pomocy jakiej dana osoba potrzebuje, bywa bardzo płynny.

 

Powrót do „Coaching”…

Powrót do „Oferta”…

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin