O metodzie

Metoda TROP powstała na bazie podejścia humanistycznego Carla Rogersa i myślenia systemowego. Zakłada, że człowiek nauczy się czegoś, jeśli to powoduje zaangażowanie emocjonalne i wpływa na sposób działania.
W Metodzie TROP chodzi o to, aby ludzie się uczyli, a nie byli uczeni.

 

W metodzie TROP:

  • coach tworzy sytuacje z jednej strony bezpieczne (takie, które nie uruchamiają mechanizmów obronnych), z drugiej stanowiące wyzwanie dla Klienta – poszerzające, angażujące emocjonalnie, a więc uruchamiające, czy przyspieszające procesy uczenia się i rozwoju,
  • praca na sesji coachingowej odnosi się do „tu i teraz”, a więc pozwala poszukiwać i doświadczać natychmiast nowych form działania,
  • coach akceptuje i nie ocenia, uważnie słucha na wielu poziomach, stara się rozumieć treść oraz to, co pod nią przekazuje Klient,
  • coach, sam będąc otwartym, zachęca do otwartości, dzięki czemu w atmosferze wzajemnej akceptacji i ciekawości Klient może uświadomić sobie i poddać analizie wszelkie dylematy, problemy, wyobrażenia czy przekonania,
  • coach pomaga Klientowi zobaczyć swoje interesy w realnym świetle, dostrzec zależności pomiędzy nim a otoczeniem, uświadomić sobie możliwości wyborów, ale to Klient jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje.

 

Powrót do „Coaching”…

Powrót do „Oferta”…

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin