Coaching

GOACHING GRUPOWY

O METODZIE

OBSZARY DO PRACY COACHINGOWEJ

COACHING A TERAPIA

COACH A TRENER

 

 

Zacznę od tego, czym coaching nie jest:

  • Szkoleniem,
  • Terapią, psychoterapią, psychoanalizą,
  • Sposobem na to, by ktoś inny rozwiązał za nas nasze problemy.

Czy udało Ci się kiedyś uczestniczyć w rozmowie, którą ktoś poprowadził tak, że czułeś się objęty autentyczną uwagą, a po niej byłeś pełen przemyśleń, energii i chęci do działania?

A teraz wyobraź sobie relację, w której Ty, Twój sposób doświadczania świata i to, czego chcesz w swoim życiu jest najważniejsze. Relację, w której coach z uwagą i zaangażowaniem rzadko spotykanym gdzie indziej, koncentruje się tylko na Tobie oraz na tym, co pomoże Ci osiągnąć Twoje marzenia i cele…

Relacja coachingowa jest taka. Jest wyjątkowa! Opiera się na zaufaniu i partnerstwie. Obejmuje kombinację obiektywnego dystansu i zaangażowania coacha na rzecz celów Klienta.

Główne założenie coachingu sięga twierdzenia Sokratesa, że człowiek posiada w sobie całe bogactwo potrzebnej mu wiedzy, niezbędny potencjał, aby odpowiedzieć na własne pytania, rozwiązać swoje problemy i dojść tam, dokąd zmierza, choć może sobie tego nie uświadamiać. Coach jest osobą, która pomaga mu tę wiedzę wydobyć. Coaching to rozmowa sprzyjająca myśleniu, działaniu i uczeniu się.

Coach w szczególny sposób wspiera swojego Klienta na każdym etapie rozwoju, wykorzystuje umiejętności komunikacji, aby wydobyć z klienta to, co najlepsze, a także zidentyfikować przeszkody w codziennym życiu czy też pracy, które blokują jego rozwój i samorealizację. Zachęca do mierzenia się z wyzwaniami, pokonywania przeszkód i podejmowania działania.

Coach obserwuje, aktywnie słucha, zadaje pytania które pozwalają uporządkować wewnętrzny chaos i znaleźć właściwą odpowiedź w sobie, tworzy sytuacje, w których Klient się uczy, udziela informacji zwrotnych – wszystko po to, by Klient mógł dostrzec możliwość zmiany, poprawy i wprowadzić ją w życie.

Po ustaleniu celu coachingu, coach strzeże go nawet bardziej niż Ty sam!

Coaching poszerza samoświadomość i świadomość otaczającego nas świata. Jest dla każdego, kto chce się rozwijać, dla kogo ważne są relacje międzyludzkie, ciekawy jest tego, co nas otacza.

Coaching to poznawanie siebie. Osoba doświadczająca procesu uczenia się i rozwoju, staje się coraz bardziej otwarta na świat i głodna tego rodzaju aktywności. Jednocześnie rosną jej realne możliwości, np.: odporność emocjonalna, wrażliwość, spostrzegawczość, sprawność poznawcza, wyobraźnia, skuteczność zadaniowa oraz zdolność dokonywania zgodnych z wartościami wyborów, co stanowi zachętę, a może nawet subiektywną konieczność dalszego rozwoju.

Coaching to doskonały sposób na zmianę! Żyjemy w zmianie. Pantha rei (wszystko płynie) – jak określił to Heraklit. Zmiana burzy pewną podtrzymywaną równowagę, stąd aktualne bywa powiedzenie „lepsze znane piekło, niż nieznane niebo”. Zmiana, jako potencjalne zagrożenie, budzi lęk. Ale zmiana to też szansa na rozwój! Na głębszy wgląd w siebie, świat, poszerzanie wachlarza możliwości reagowania na nowe i nieznane, większą elastyczność.

Cykl coachingowy, to przeważnie 5 – 7 indywidualnych spotkań (trwających ok. 1 – 1,5 godziny, odbywających się w pewnym odstępie czasowym), dzięki którym następują wyraźne zmiany w człowieku, jego sposobie postrzegania spraw, świata, ludzi, sposobie radzenia sobie z problemami, emocjami. Ilość, częstotliwość, cele i metacele spotkań ustalam indywidualnie z każdym Klientem.

 

 

Powrót…

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin